Famot-Pleszew Sp. z o.o.

476

Siedziba

Pleszew

Przychody ogółem

396 663 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

396 025 tys. zł

Zysk brutto

59 770 tys. zł

Zysk netto

48 367 tys. zł

Zatrudnienie

455 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.