Agro-Handel Sp. z o.o.

464

Miejsce w 2011:
500

Siedziba

Mościszki

Przychody ogółem

420 687 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

415 958 tys. zł

Zysk brutto

10 208 tys. zł

Zysk netto

8 110 tys. zł

Zatrudnienie

282 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.