GK Seco/Warwick SA

405

Miejsce w 2011:
490

Siedziba

Świebodzin

Przychody ogółem

508 603 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

497 629 tys. zł

Zysk brutto

40 798 tys. zł

Zysk netto

28 045 tys. zł

Zatrudnienie

1 033 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.