Diehl Controls Polska Sp. z o.o.

490

Miejsce w 2011:
478

Siedziba

Namysłów

Przychody ogółem

385 129 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

372 931 tys. zł

Zysk brutto

12 265 tys. zł

Zysk netto

9 685 tys. zł

Zatrudnienie

869 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.