Zakłady Mięsne Silesia SA

461

Miejsce w 2011:
475

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

430 616 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

421 808 tys. zł

Zysk brutto

15 624 tys. zł

Zysk netto

13 508 tys. zł

Zatrudnienie

1 096 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.