Citronex I Sp. z o.o.

474

Miejsce w 2011:
468

Siedziba

Zgorzelec

Przychody ogółem

408 355 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

400 996 tys. zł

Zysk brutto

19 766 tys. zł

Zysk netto

16 984 tys. zł

Zatrudnienie

432 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.