Colep Polska Sp. z o.o

400

Miejsce w 2011:
458

Branża

kosmetyczna

Siedziba

Kleszczów

Przychody ogółem

512 891 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

506 106 tys. zł

Zysk brutto

36 487 tys. zł

Zysk netto

29 028 tys. zł

Zatrudnienie

510 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.