PHU Agro-As Sp. j.

376

Miejsce w 2011:
443

Siedziba

Grodków

Przychody ogółem

565 761 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

564 554 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

126 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.