DFM Zanam-Legmet Sp. z o.o.

340

Miejsce w 2011:
437

Siedziba

Polkowice

Przychody ogółem

630 907 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

626 294 tys. zł

Zysk brutto

8 646 tys. zł

Zysk netto

5 233 tys. zł

Zatrudnienie

2 364 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.