GK ZPC Mieszko SA

416

Miejsce w 2011:
428

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

486 268 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

481 443 tys. zł

Zysk brutto

16 140 tys. zł

Zysk netto

13 997 tys. zł

Zatrudnienie

1 291 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.