GK Wielton SA

353

Miejsce w 2011:
404

Siedziba

Wieluń

Przychody ogółem

620 992 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

605 470 tys. zł

Zysk brutto

27 237 tys. zł

Zysk netto

22 398 tys. zł

Zatrudnienie

1 238 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie średnioroczne w etatach

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.