Gemalto Sp. z o.o.

330

Miejsce w 2011:
339

Branża

infromatyczna

Siedziba

Tczew

Przychody ogółem

686 186 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

641 600 tys. zł

Zysk brutto

12 135 tys. zł

Zysk netto

11 959 tys. zł

Zatrudnienie

477 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.