Dino Polska SA

208

Miejsce w 2011:
294

Siedziba

Krotoszyn

Przychody ogółem

1 205 410 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 201 949 tys. zł

Zysk brutto

3 402 tys. zł

Zysk netto

2 165 tys. zł

Zatrudnienie

4 449 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.