Hoogwegt Poland Sp. z o.o

283

Miejsce w 2011:
270

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

788 962 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

782 982 tys. zł

Zysk brutto

2 628 tys. zł

Zysk netto

2 041 tys. zł

Zatrudnienie

25 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.