Cefetra Polska Sp. z o.o.

180

Miejsce w 2011:
207

Siedziba

Gdynia

Przychody ogółem

1 437 478 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 418 025 tys. zł

Zysk brutto

4 681 tys. zł

Zysk netto

3 926 tys. zł

Zatrudnienie

60 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.