Bayer Sp. z o.o.

182

Miejsce w 2011:
199

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 427 093 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 409 598 tys. zł

Zysk brutto

11 023 tys. zł

Zysk netto

8 601 tys. zł

Zatrudnienie

592 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.