PKP Intercity SA

147

Miejsce w 2011:
138

Branża

transportowa

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 989 450 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 847 826 tys. zł

Zysk brutto

-18 905 tys. zł

Zysk netto

-20 128 tys. zł

Zatrudnienie

7 408 osób

dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.