Homanit Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp. k.

497

Miejsce w 2011:
496

Siedziba

Karlino

Przychody ogółem

380 059 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

364 765 tys. zł

Zysk brutto

34 175 tys. zł

Zysk netto

34 175 tys. zł

Zatrudnienie

366 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.