Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.

386

Miejsce w 2011:
432

Siedziba

Legnica

Przychody ogółem

560 789 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

544 239 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

153 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.