Farutex Sp. z o.o.

460

Miejsce w 2011:
488

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Szczecin

Przychody ogółem

424 539 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

421 913 tys. zł

Zysk brutto

1 137 tys. zł

Zysk netto

1 118 tys. zł

Zatrudnienie

572 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.