Inter-Team Sp. z o.o.

482

Miejsce w 2011:
495

Branża

częsci samochodowe- handel

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

392 399 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

389 548 tys. zł

Zysk brutto

1 990 tys. zł

Zysk netto

1 866 tys. zł

Zatrudnienie

850 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.