GK Orzeł Biały SA

467

Miejsce w 2011:
483

Siedziba

Bytom

Przychody ogółem

436 193 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

412 085 tys. zł

Zysk brutto

14 547 tys. zł

Zysk netto

10 692 tys. zł

Zatrudnienie

437 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.