Polski Gaz SA

441

Branża

surowce-handel

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

449 486 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

443 128 tys. zł

Zysk brutto

1 945 tys. zł

Zysk netto

995 tys. zł

Zatrudnienie

239 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.