MPK w Poznaniu Sp. z o.o.

Branża

transportowa

Siedziba

Poznań

Przychody ogółem

371 936 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

346 146 tys. zł

Zysk brutto

-5 220 tys. zł

Zysk netto

-4 823 tys. zł

Zatrudnienie

2 574 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.