Fideltronik Poland Sp. z o.o.

415

Miejsce w 2011:
424

Branża

informatyczna

Siedziba

Sucha Beskidzka

Przychody ogółem

485 204 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

481 952 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

891 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.