PPHU Petrol-Hawen Sp. j.

494

Miejsce w 2011:
469

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Piła

Przychody ogółem

367 408 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

366 340 tys. zł

Zysk brutto

1 676 tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

71 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.