Siemens Sp. z o.o.

164

Miejsce w 2011:
156

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 609 282 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 591 612 tys. zł

Zysk brutto

111 644 tys. zł

Zysk netto

84 829 tys. zł

Zatrudnienie

1 047 osób

rok obrachunkowy: październik - wrzesień

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.