Mlekoma Sp. z o.o.

Miejsce w 2011:
459

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

359 042 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

354 014 tys. zł

Zysk brutto

1 130 tys. zł

Zysk netto

1 130 tys. zł

Zatrudnienie

92 osoby

dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.