Brembo Sp. z o.o.

Miejsce w 2011:
448

Siedziba

Częstochowa

Przychody ogółem

313 826 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

307 588 tys. zł

Zysk brutto

31 490 tys. zł

Zysk netto

25 218 tys. zł

Zatrudnienie

429 osób

dane za okres:1.01-30.09.2012

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.