Gates Polska Sp. z o.o

343

Miejsce w 2011:
374

Siedziba

Legnica

Przychody ogółem

635 667 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

615 505 tys. zł

Zysk brutto

66 274 tys. zł

Zysk netto

62 931 tys. zł

Zatrudnienie

495 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.