GK ZUE SA

396

Miejsce w 2011:
391

Branża

transportowa

Siedziba

Kraków

Przychody ogółem

527 085 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

518 140 tys. zł

Zysk brutto

4 624 tys. zł

Zysk netto

3 426 tys. zł

Zatrudnienie

852 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.