Polmax Polska SA S.K.A.

344

Miejsce w 2011:
364

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Świebodzin

Przychody ogółem

644 026 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

614 138 tys. zł

Zysk brutto

27 608 tys. zł

Zysk netto

27 608 tys. zł

Zatrudnienie

304 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.