GK OT Logistics SA

427

Miejsce w 2011:
439

Branża

transportowa

Siedziba

Szczecin

Przychody ogółem

490 882 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

466 773 tys. zł

Zysk brutto

31 923 tys. zł

Zysk netto

25 434 tys. zł

Zatrudnienie

641 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.