Komagra Sp. z o.o

274

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

840 288 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

834 278 tys. zł

Zysk brutto

16 956 tys. zł

Zysk netto

13 242 tys. zł

Zatrudnienie

82 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.