First Data Polska SA

253

Miejsce w 2011:
259

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

947 509 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

924 467 tys. zł

Zysk brutto

48 082 tys. zł

Zysk netto

39 866 tys. zł

Zatrudnienie

369 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.