Louis Dreyfus Commodities Polska Sp. z o.o.

177

Miejsce w 2011:
224

Branża

handel hurtowy

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 478 846 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

15 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.