TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o.

223

Miejsce w 2011:
223

Siedziba

Czechowice-Dziedzice

Przychody ogółem

1 178 411 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 117 768 tys. zł

Zysk brutto

8 656 tys. zł

Zysk netto

30 324 tys. zł

Zatrudnienie

874 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.