GK MCI Management SA

89

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Wrocław

Kapitały własne

572 146 tys. zł

Wartość aktywów

830 029 tys. zł

Zysk brutto

36 968 tys. zł

Zysk netto

41 572 tys. zł

Zatrudnienie

18 osób

ROE

7.00%

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane