Grupa Polskie Składy Budowlane SA

161

Miejsce w 2011:
167

Siedziba

Busko Zdrój

Przychody ogółem

1 672 452 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 656 376 tys. zł

Zysk brutto

12 462 tys. zł

Zysk netto

8 480 tys. zł

Zatrudnienie

323 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.