GK Banku Gospodarki Żywnościowej SA

15

Miejsce w rankingu instytucji finansowych 2012 r.

Branża

finanse

Siedziba

Warszawa

Kapitały własne

3 472 617 tys. zł

Wartość aktywów

37 196 663 tys. zł

Zysk brutto

173 964 tys. zł

Zysk netto

130 049 tys. zł

Zatrudnienie

5 637 osób

ROE

4.00%

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane