GK Lentex SA

412

Siedziba

Lubliniec

Przychody ogółem

501 573 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

487 316 tys. zł

Zysk brutto

43 529 tys. zł

Zysk netto

37 435 tys. zł

Zatrudnienie

1 357 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zatrudnienie średnioroczne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.