GK Brenntag Polska

154

Miejsce w 2011:
164

Siedziba

Kędzierzyn Koźle

Przychody ogółem

1 834 747 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 796 262 tys. zł

Zysk brutto

64 106 tys. zł

Zysk netto

51 907 tys. zł

Zatrudnienie

513 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.