Grupa Bauer Media

146

Miejsce w 2011:
158

Branża

media

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

1 898 799 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 848 165 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

398 845 tys. zł

Zatrudnienie

2 088 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.