Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.

406

Miejsce w 2011:
456

Siedziba

Łódź

Przychody ogółem

497 798 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

497 584 tys. zł

Zysk brutto

38 392 tys. zł

Zysk netto

30 912 tys. zł

Zatrudnienie

74 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.