GK MNI SA

Miejsce w 2011:
499

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

318 302 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

303 428 tys. zł

Zysk brutto

14 601 tys. zł

Zysk netto

9 597 tys. zł

Zatrudnienie

375 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.