Mirbud SA

435

Miejsce w 2011:
463

Branża

budowlana

Siedziba

Skierniewice

Przychody ogółem

490 831 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

452 322 tys. zł

Zysk brutto

8 069 tys. zł

Zysk netto

6 158 tys. zł

Zatrudnienie

301 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.