Avnet Sp. z o.o.

470

Miejsce w 2011:
479

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

b.d. tys. zł

Przychody ze sprzedaży

404 668 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

b.d. osób

dane szacunkowe

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.