Brembo Poland Sp. z o.o.

365

Miejsce w 2011:
305

Siedziba

Dąbrowa Górnicza

Przychody ogółem

605 691 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

578 272 tys. zł

Zysk brutto

124 138 tys. zł

Zysk netto

122 708 tys. zł

Zatrudnienie

952 osoby

dane za okres: 1.01-30.09.2012

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.