GK Tarczyński SA

479

Miejsce w 2011:
476

Siedziba

Trzebnica

Przychody ogółem

394 177 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

391 247 tys. zł

Zysk brutto

14 099 tys. zł

Zysk netto

10 804 tys. zł

Zatrudnienie

813 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.