GK Inter Cars SA

93

Miejsce w 2011:
101

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 006 302 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 002 740 tys. zł

Zysk brutto

119 647 tys. zł

Zysk netto

100 508 tys. zł

Zatrudnienie

2 404 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , dane wstępne

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.